Dokümanlar
Teknik bilgiler
Boya genel bilgileri

Boya genel bilgileri

Boya genel bilgileri, boya ve benzeri organik yüzey kaplama maddelerinin bileşimini oluşturan temel girdilerin kısa bir tanıtımını içerir. Bunun yanında karşılaşılan bazı sorunlar ve bunların çözümleriyle ilgili öneriler bulunmaktadır. Ayrıca üretim makina ve ekipmanlarıyla ilgili bilgiler de verilmiştir.